אתם נמצאים כאן: עמוד ראשי » אתלטיקה
איבחון
: 196
** דמי רישום
הדר יוסף מיקום
בתאום עם המאמן תדירות
כל הגילאים לגילאי
גרש שם מאמן
בתאום עם מאמן ימים בשבוע
16:00-17:30 שעות
1 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
160 מחיר לחודש
160.0 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אתלטיקט 1בשבוע מגיל 9
: 197
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
פעם בשבוע תדירות
גיל 7-9 לגילאי
גרש שם מאמן
ב' ד' ימים בשבוע
16:15-17:20 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
250 מחיר לחודש
3100 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אתלטיקט 2 בשבוע עד גיל 9
: 198
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
גיל 7-9 לגילאי
גרש שם מאמן
ב' ד' ימים בשבוע
16:15-17:20 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
350 מחיר לחודש
4200 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אתלטיקט 3 בשבוע מגיל 9
: 199
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
גיל 7-9 לגילאי
גרש שם מאמן
ב' ד' ה' ימים בשבוע
16:15-17:20 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
440 מחיר לחודש
5190 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אתלטיקט 1בשבוע מגיל 10
: 200
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
פעם בשבוע תדירות
גיל 10-12 לגילאי
גרש שם מאמן
א' ג' ה' ימים בשבוע
16:15-17:40 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
260 מחיר לחודש
3210 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אתלטיקט 2 בשבוע מגיל 10
: 201
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
גיל 10-12 לגילאי
גרש שם מאמן
א' ג' ה' ימים בשבוע
16:15-17:40 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
400 מחיר לחודש
4750 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אתלטיקט 3 בשבוע מגיל 10
: 202
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
גיל 10-12 לגילאי
גרש שם מאמן
א' ג' ה' ימים בשבוע
16:15-17:40 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
490 מחיר לחודש
5740 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אתלטיקה גרש - פעמיים
: 203
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
מגיל 13 לגילאי
גרש שם מאמן
בתאום עם מאמן ימים בשבוע
17:15-19:15 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
400 מחיר לחודש
4750 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אתלטיקה גרש - 3 פעמים
: 204
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
שלוש פעמים בשבוע תדירות
מגיל 13 לגילאי
גרש שם מאמן
בתאום עם מאמן ימים בשבוע
17:15-19:15 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
490 מחיר לחודש
5740 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אתלטיקה גרש - 4 פעמים
: 205
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
ארבע פעמים בשבוע תדירות
מגיל 13 לגילאי
גרש שם מאמן
בתאום עם מאמן ימים בשבוע
17:15-19:15 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
560.0 מחיר לחודש
6510 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
קרב רב 2 בשבוע
: 207
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
מגיל 13 לגילאי
רומן קוגן שם מאמן
בתאום עם מאמן ימים בשבוע
17:15-19:15 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
400 מחיר לחודש
4750 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
קרב רב וקפיצה במוט - 3 פעמים
: 208
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
שלש פעמים בשבוע תדירות
מגיל 13 לגילאי
רומן שם מאמן
בחירה א' ב' ד' ה' ימים בשבוע
17:00-19:00 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
490 מחיר לחודש
5740 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
קרב רב וקפיצה במוט - 4 פעמים
: 209
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
ארבע פעמים בשבוע תדירות
מגיל 13 לגילאי
רומן שם מאמן
בחירה א' ב' ד' ה' ו' ימים בשבוע
17:00-19:00
ו' 13:00-15:00
שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
560 מחיר לחודש
6510 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
קרב רב וקפיצה במוט - 5 פעמים
: 210
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
חמש פעמים בשבוע תדירות
מגיל 13 לגילאי
רומן שם מאמן
א' ב' ד' ה' ו' ימים בשבוע
17:00-19:00
ו' 13:00-15:00
שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
600 מחיר לחודש
6950 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
קפיצה במוט פבל- 2 בשבוע
: 211
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
מגיל 13 לגילאי
גרש שם מאמן
בתאום עם מאמן ימים בשבוע
17:15-19:15 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
400 מחיר לחודש
4750 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
קפיצה במוט פבל-- 3 פעמים
: 212
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
שלוש פעמים בשבוע תדירות
מגיל 13 לגילאי
פבל קוגן שם מאמן
בתאום עם מאמן ימים בשבוע
17:00-19:00 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
490.0 מחיר לחודש
5740 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
קפיצה במוט פבל - 4 פעמים
: 213
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
ארבע פעמים בשבוע תדירות
מגיל 13 לגילאי
פבל קוגן שם מאמן
בתאום עם מאמן ימים בשבוע
17:00-19:00 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
560.0 מחיר לחודש
6510 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אתלטיקה ולרי - 2 בשבוע
: 214
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
מגיל 13 לגילאי
ולרי שם מאמן
בתאום עם מאמן ימים בשבוע
17:15-19:15 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
400 מחיר לחודש
4750 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אתלטיקה ולרי - 3 פעמים
: 215
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
שלוש פעמים בשבוע תדירות
מגיל 13 לגילאי
ולרי שם מאמן
בתאום עם מאמן ימים בשבוע
17:15-19:15 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
490.0 מחיר לחודש
5740 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אתלטיקה ולרי - 4 פעמים
: 216
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
ארבע פעמים בשבוע תדירות
מגיל 13 לגילאי
ולרי שם מאמן
בתאום עם מאמן ימים בשבוע
17:15-20:00 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
560.0 מחיר לחודש
6510 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אתלטיקה אפרימי - 2 בשבוע
: 217
100 דמי רישום
250 ציוד
הדר יוסף מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
מגיל 13 לגילאי
אפרימי שם מאמן
בתאום עם מאמן ימים בשבוע
17:15-19:15 שעות
11 מס חודשי פעילות
יולי 2020 חודש סיום
400 מחיר לחודש
4750 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
RM_START_CGI_MINIMAL_VS_SHOW_PIC RM_END_CGI_MINIMAL_VS_SHOW_PIC RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_MAKAT RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_MAKAT RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_DESC RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_DESC RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_PRICE RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_PRICE RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_BALANCE RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_BALANCE RM_START_CGI_GRID_CAT_BASKET_DISP RM_END_CGI_GRID_CAT_BASKET_DISP
תמונה שם מקט CGI_VS_DESC_HDR מחירCGI_VS_VAT_NOT_INCLUDED כמות במלאי לסל