אתם נמצאים כאן: עמוד ראשי » טניס שולחן
אשכול גנים -ילדים מתחילים פעם
: 208
100 דמי רישום
אשכול גנים
בן יהודה 193
מיקום
פעם בשבוע-שעה כל אימון תדירות
* לגילאי
עידן אוגורצב שם מאמן
ב / ד ימים בשבוע
17:30-18:30 שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
250 מחיר לחודש
2600 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אשכול גנים -ילדים מתחילים פעמיים
: 209
100 דמי רישום
בי"ס אשכול גנים
בן יהודה 193
מיקום
פעמיים בשבוע-שעה כל אימון תדירות
* לגילאי
עידן אוגורצב שם מאמן
ב' ד' ימים בשבוע
17:30-18:30 שעות
.10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
330 מחיר לחודש
3400 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אשכול גנים ילדים מתקדמים פעמיים
: 210
100 דמי רישום
בי"ס אשכול גנים
בן יהודה 193
מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
* לגילאי
עידן אוגורצב שם מאמן
ב ד ימים בשבוע
18:30-20:00 שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
380 מחיר לחודש
3900 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אשכול גנים ילדים מתקדמים 3 פעמים
: 211
100 דמי רישום
אשכול גנים +ביכורים מיקום
3 פעמים בשבוע תדירות
* לגילאי
עידן אוגורצב שם מאמן
ב' ד' ה' ימים בשבוע
ב+ד
18:30-20:00
ה' 18:00-19:30
(אימון של יום ה' בבי"ס ביכורים)
שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
450 מחיר לחודש
4600 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אשכול גנים בוגרים חובבים -פעם בשבוע
: 212
100 דמי רישום
אשכול גנים
בן יהודה 193
מיקום
פעם בשבוע תדירות
* לגילאי
. שם מאמן
ב / ד ימים בשבוע
20:00-21:30 שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
250 מחיר לחודש
2600 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
אשכול גנים בוגרים חובבנים -פעמיים בשבוע
: 213
100 דמי רישום
אשכול גנים
בן יהודה 193
מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
* לגילאי
בליווי מאמן שם מאמן
ב ד ימים בשבוע
20:00-21:30 שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
380 מחיר לחודש
3900 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
ביכורים -ילדים מתחילים פעם
: 214
100 דמי רישום
ביכורים מיקום
פעם בשבוע-שעה כל אימון תדירות
עידן אוגורצב שם מאמן
א' / ה' ימים בשבוע
א' 18:15-19:15
או
ה' 17:30-18:30
שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
250 מחיר לחודש
2400 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
ביכורים -ילדים מתחילים פעמיים
: 215
100 דמי רישום
ביכורים מיקום
פעמיים בשבוע-שעה כל אימון תדירות
עידן אוגורצב שם מאמן
א' ה' ימים בשבוע
א' 18:15-19:15
ה' 17:30-18:30
שעות
.10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
330 מחיר לחודש
3400 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
ביכורים- בוגרים חובבנים פעם
: 216
100 דמי רישום
בי"ס ביכורים מיקום
. תדירות
* לגילאי
*** שם מאמן
. ימים בשבוע
. שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
250 מחיר לחודש
2600 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
RM_START_CGI_MINIMAL_VS_SHOW_PIC RM_END_CGI_MINIMAL_VS_SHOW_PIC RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_MAKAT RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_MAKAT RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_DESC RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_DESC RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_PRICE RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_PRICE RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_BALANCE RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_BALANCE RM_START_CGI_GRID_CAT_BASKET_DISP RM_END_CGI_GRID_CAT_BASKET_DISP
תמונה שם מקט CGI_VS_DESC_HDR מחירCGI_VS_VAT_NOT_INCLUDED כמות במלאי לסל