אתם נמצאים כאן: עמוד ראשי » כדור יד נוער
ארן א-ו פעם בשבוע
: 700
200 ציוד
100 דמי רישום
בי"ס ארן מיקום
פעם בשבוע תדירות
א-ו לגילאי
פטר קומנניץ שם מאמן
ב' ו ה' ימים בשבוע
בהתאם לגיל שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
200 מחיר לחודש
2300 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
ארן א-ב
: 701
100 דמי רישום
250 ציוד
בי"ס ארן מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
א-ב לגילאי
פטר קומנניץ שם מאמן
ב',ו ה' ימים בשבוע
15:30-16:30 שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
295 מחיר לחודש
3300 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
ארן ג-ו פעמיים בשבוע
: 702
250 ציוד
100 דמי רישום
בי"ס ארן מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
ג-ו לגילאי
פטר קומנניץ שם מאמן
ב' ו ה' ימים בשבוע
14:30-15:30 שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
295 מחיר לחודש
3300 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
נעמי שמר א-ו
: 706
200 ציוד
100 דמי רישום
בי"ס נעמי שמר מיקום
פעם בשבוע תדירות
א-ו לגילאי
* שם מאמן
א' או ד' ימים בשבוע
בהתאם לגיל שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
200 מחיר לחודש
2300 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
נעמי שמר א-ב
: 707
100 דמי רישום
250 ציוד
בי"ס נעמי שמר מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
א-ב לגילאי
* שם מאמן
א' , ד' ימים בשבוע
15:30-16:30 שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
295 מחיר לחודש
3300 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
נעמי שמר ג-ו
: 707
250 ציוד
100 דמי רישום
בי"ס נעמי שמר מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
ג-ו לגילאי
* שם מאמן
א' ד' ימים בשבוע
15:00-16:00 שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
295 מחיר לחודש
3300 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
רמת החייל א-ו
: 708
200 ציוד
100 דמי רישום
בי"ס רמת החייל מיקום
פעם בשבוע תדירות
א-ו לגילאי
ניר גבע שם מאמן
ב' או ה' ימים בשבוע
בהתאם לגיל שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
200.0 מחיר לחודש
2300 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
רמת החייל א-ב
: 709
250 ציוד
100 דמי רישום
בי"ס רמת החייל מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
א-ב לגילאי
ניר גבע שם מאמן
ב' ה' ימים בשבוע
ב' 14:45-15:45
ה' 15:45-16:45
שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
295 מחיר לחודש
3300 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
רמת החייל ג-ו
: 710
250 ציוד
100 דמי רישום
בי"ס רמת החייל מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
ג-ו לגילאי
ניר גבע שם מאמן
ב' ה' ימים בשבוע
ב' 14:45-15:45
ה' 15:45-16:45
שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
295 מחיר לחודש
3300 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
ילדים ה' - 2009-10
: 711
100 דמי רישום
315 ציוד
תיכונט מיקום
2 אימונים
+
משחק
תדירות
כיתה ד-ה שנתון 2009-10 לגילאי
עומר דבדה שם מאמן
ב' ה' ימים בשבוע
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
380 מחיר לחודש
4215 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
ילדים ז' 1 -2007
: 712
315 ציוד
100 דמי רישום
בי"ס תיכונט מיקום
3 אימונים
+
משחק
תדירות
כיתה ז'
שנתון 2007
לגילאי
אבי רש שם מאמן
א' ד' ה' ימים בשבוע
. שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
450 מחיר לחודש
4915 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
ילדים ז' 2 -2007-8
: 713
100 דמי רישום
315 ציוד
בי"ס תיכונט מיקום
3 אימונים
+
משחק
תדירות

כיתות ו'-ז'
שנתון 2007-8
לגילאי
עומר דבדה שם מאמן
ב' ד' ה' ימים בשבוע
* שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
450 מחיר לחודש
4915 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
נערים ט-2005
: 715
315 ציוד
100 דמי רישום
בי"ס תיכונט מיקום
4 אימונים
+
משחק
תדירות

כיתה ט
שנתון 2005
לגילאי
פטר קומנניץ' שם מאמן
א' ב' ד' ה' ימים בשבוע
בהתאם לגיל שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
500 מחיר לחודש
5415 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
נערים י-2004
: 716
100 דמי רישום
315 ציוד
תיכונט מיקום
4 אימונים
+
משחק
תדירות
כיתה י' שנתון 2004 לגילאי
פטר קומנניץ' שם מאמן
א ב ד ה ימים בשבוע
בהתאם לגיל שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
550 מחיר לחודש
5915 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
נוער
: 717
315 ציוד
100 דמי רישום
בי"ס תיכונט מיקום
פעמיים + 4 משחק תדירות
י"א -י"ב לגילאי
פטר קומנניץ שם מאמן
א' ב' ד' ה' ימים בשבוע
בהתאם ליום שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
550 מחיר לחודש
5915 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
כוכב הצפון א-ו
: 718
200 ציוד
100 דמי רישום
כוכב הצפון מיקום
פעם בשבוע תדירות
א-ו לגילאי
תום שם טוב שם מאמן
א' או, ד' ימים בשבוע
בהתאם לגיל שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
200.0 מחיר לחודש
2300 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
כוכב הצפון א-ב
: 719
250 ציוד
100 דמי רישום
כוכב הצפון מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
א-ב לגילאי
* שם מאמן
א' , ד' ימים בשבוע
16:00-17:00 שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
295 מחיר לחודש
3300 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
כוכב הצפון ג-ו
: 720
250 ציוד
100 דמי רישום
כוכב הצפון מיקום
פעמיים בשבוע תדירות
ג-ו לגילאי
* שם מאמן
א' ו ד' ימים בשבוע
15:00-16:00 שעות
10 מס חודשי פעילות
יוני 2020 חודש סיום
295 מחיר לחודש
3300 סה"כ עלות חוג

שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
RM_START_CGI_MINIMAL_VS_SHOW_PIC RM_END_CGI_MINIMAL_VS_SHOW_PIC RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_MAKAT RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_MAKAT RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_DESC RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_DESC RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_PRICE RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_PRICE RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_BALANCE RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_BALANCE RM_START_CGI_GRID_CAT_BASKET_DISP RM_END_CGI_GRID_CAT_BASKET_DISP
תמונה שם מקט CGI_VS_DESC_HDR מחירCGI_VS_VAT_NOT_INCLUDED כמות במלאי לסל